ДокументиАрхів VI скликанняПрограми → Районна програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С на 2013-2016 роки

Затверджено

рішенням районної ради

 «19» березня 2013 р. №286

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С

на 2013-2016 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Тернопільське районне територіальне медичне об'єднання

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Концепція Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 березня 2011 року № 206-р

3.

Розробник програми

Тернопільське районне територіальне медичне об'єднання

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний     виконавець програми

Тернопільське районне територіальне медичне об'єднання

6.

Учасники програми

Тернопільське районне територіальне медичне об'єднання, відділ освіти  райдержадміністрації, санітарно-епідеміологічна служба

7.

Термін реалізації програми

2013-2016 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

обласний, районний

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

 5589,4 тис. грн.

 

коштів обласного бюджету

 5193 тис. грн.

 

коштів місцевого бюджету

 366,4 тис. грн.

 

коштів інших джерел

 30 тис. грн.

 

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована програма

Вірусні гепатити є актуальною проблемою охорони здоров'я. Відповідно до даних ВООЗ у світі більше 2 мільярдів осіб інфіковано або перехворіло вірусним гепатитом.

За ступенем негативного впливу на здоров'я населення та масштабами захворюваності вірусні гепатити в Україні займають домінуюче місце в структурі інфекційної патології. До цієї групи інфекційних хвороб належить до 30% захворювань, за винятком грипу та гострих інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів.

За оцінками ВООЗ, в світі на хронічний вірусний гепатит В страждає понад 350 мільйонів осіб. В Тернопільській області рівень захворюваності гострим вірусним гепатитом В коливається в межах 4,6-2,3 на 100 тисяч населення, по місту Тернопіль – 6,8-4,1 на 100 тисяч населення, в Тернопільському районі – 7,8-6,22 на 100 тис.населення . Ці показники є нижчими, ніж в цілому по Україні (14,6-6,31 на 100 тисяч населення).

Ситуація з гепатитом С є ще більш небезпечною. Поширеність вищезазначеного вірусу в Європі вища, ніж вірусу гепатиту В.

За даними ВООЗ, в світі на вірусний гепатит С страждають понад 170 мільйонів осіб, що становить більше 3% населення планети та в 5 разів перевищує кількість хворих на ВІЛ-інфекцію. В розвинених країнах гепатит С є відповідальним за 20% гострого гепатиту, 70% хронічного гепатиту, 40% некомпенсованого цирозу печінки, 60% гепатоцелюлярної карциноми та 30% трансплантації печінки.Багаторічна персистенція вірусу гепатиту С при хронічній формі інфекції призводить до розвитку цирозу печінки у 20% хворих протягом 20 років, з подальшою щорічною частотою розвитку декомпенсації цирозу печінки у 6% та раку печінки - в 4%. За прогнозами експертів, у 2015-2020 роках кількість інфікованих осіб у світі подвоїться. Офіційна реєстрація гострих форм гепатиту С проводиться лише з 2003 року і за останні 5 років становить 1,7-2 на 100 тисяч населення, по Україні – 2,8-1,9 на 100 тисяч населення. Це лише 20-30% від реальної кількості хворих, у більшості яких гостра фаза перебігає безсимптомно. На відміну від гепатиту В, вакцинопрофілактика при вірусному гепатиті С є неможливою, а єдиний спосіб контролю епідеміологічної ситуації полягає в лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С.

Яскравим прикладом недооцінки масштабу проблеми вірусних гепатитів є статистика так званих неверифікованих хронічних гепатитів. Показники захворюваності на неверифіковані хронічні гепатити в Україні постійно зростають. За період з 1993 по 2005 роки захворюваність на вперше виявлені хронічні гепатити зросла з 35,9 до 67,6 на 100 тисяч населення. Хронічні вірусні гепатити становлять 70-90% від усіх вірусних гепатитів і лише 10-30% становлять гепатити іншої етіології (алкогольні, токсичні, аутоімунні та інші). Серед вірусних гепатитів провідне місце займає хронічний гепатит С, хронізація якого сягає 90% і для якого характерний мінімум клінічних проявів.

Серед хворих на вірусний гепатит С переважає генотип 1в - 85%, генотип 3а виявлено у 10% хворих, генотип 2а – в 3%, не вдалося визначити генотип у 2% хворих.

У Тернопільському районі переважає генотип 1в, для якого характерні різноманітні позапечінкові прояви та який важче лікується. Хронізація гепатиту В спостерігається в 10-15%, а гепатиту Д – в 10-30% хворих. При пізньому призначенні лікування хронічний гепатит трансформується в цироз печінки, який є незворотнім станом і призводить до інвалідизації пацієнта та потребує трансплантації печінки як єдиної ефективної стратегії лікування. Найвищі показники захворюваності реєструються серед осіб молодого працездатного віку. У зв'язку зі збільшенням хронічної вірусної патології печінки та вірусних гепатитів в цілому як гострих, так і хронічних, значною складністю лабораторної діагностики та лікування хронічних вірусних гепатитів, збільшення гепатологічної патології в зоні радіаційно забруднених територій області, важливим є наявність відповідного досвіду щодо діагностики та проведення адекватного, в т.ч. противірусного лікування хронічних вірусних гепатитів, а також наявність підготовлених кваліфікованих фахівців. Залишається відкритим питання попередження зараження вірусами гепатитів В і С у групах медичного та епідемічного ризику. Масштаби імунізації населення області проти гепатиту В не відповідають епідемічній ситуації. Лише 76,7 % медичних працівників вакциновані проти цієї інфекції, на 2012 рік заплановано здійснити 5659 щеплень медичним працівникам. Одним з найважливіших завдань є проведення вакцинопрофілактики гепатиту В дітям і дорослим у вогнищах цієї інфекції, медичним працівникам групи ризику, студентам середніх і вищих медичних навчальних закладів, працівникам служб спеціального призначення, хворим гастроентерологічного профілю. Для проведення першого етапу рекомендованих щеплень необхідно не менше 9 тисяч доз вакцини на рік.

Несприятлива епідемічна ситуація з вірусними гепатитами в Україні, області та районі, високий рівень захворюваності, економічних і соціальних збитків, значна інвалідизація хворих, недостатня матеріально-технічна база й обмежені можливості в проведенні лабораторних та інструментальних досліджень, висока вартість препаратів інтерферону для лікування хворих гепатитами вимагає негайних заходів у вирішенні вищезазначеної проблеми.

3. Визначення мети програми

Метою Програми є зниження захворюваності населення району вірусними гепатитами В і С, попередження інвалідизації та летальності, пов'язаної з розвитком таких ускладнень, як цироз печінки, та первинна гепатоцелюлярна карцинома, покращення якості життя населення.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Профілактичними заходами є:

- забезпечення масштабної первинної профілактики поширення вірусних
гепатитів   серед   населення,   передусім   серед   молоді,   через   проведення роз'яснювальної  роботи   щодо  пропаганди   здорового   способу  життя   із залученням засобів масової інформації;

- посилення профілактичних заходів серед представників груп ризику;

- залучення до реалізації програми профілактики вірусних гепатитів медичних і соціальних працівників, працівників органів державної влади, органів   місцевого   самоврядування,   роботодавців,   професійних   спілок, представників бізнесу;

- дотримання вимог щодо безпеки лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах;

- посилення безпеки донорства щодо запобігання випадкам передачі
вірусних гепатитів через кров;

- удосконалення епідеміологічного нагляду та реєстрації хворих на
хронічні гепатити В і С, створення єдиного реєстру таких хворих.

Лікувально-діагностичними заходами є:

- організаційне забезпечення діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів;

- удосконалення діагностики вірусних гепатитів;

- забезпечення противірусного лікування хворих з гепатитами;

- зниження захворюваності на гострий вірусний гепатит В шляхом вакцинопрофілактики;

- раннє виявлення та лікування хворих на гострі та хронічні гепатити В і С (за рахунок покращення та удосконалення діагностики);

- медичне обстеження контактних осіб в осередках та родинах, де є хворі на гепатити В і С, цироз або рак печінки;

- лабораторне   обстеження   груп   ризику   на   наявність   маркерів інфікування вірусами гепатитів В і С;

- більш широке впровадження неінвазивних методів діагностики та
лікування;

- забезпечення сучасним обладнанням для гарантованої стерилізації всіх державних та приватних лікувально-профілактичних закладів;

- розробка системи моніторингу немедичних закладів (перукарень, косметичних, манікюрних, педикюрних кабінетів, салонів тату, татуажу та пірсингу тощо) за надійними стерилізаційними заходами з використанням виключно одноразового або стерильного інструментарію.

Додатково доцільними заходами є:

- забезпечення вільного доступу населення до консультування та безоплатного тестування на вірусні гепатити, зокрема серед молоді та груп ризику;

- розширення доступу споживачів ін'єкційних наркотиків до реабілітаційних програм;

- удосконалення системи епідеміологічного нагляду за поширенням гепатитів В і С з метою підвищення ефективності профілактичних заходів;

- створення єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, що проводяться на національному та регіональному рівні

Ресурсне забезпечення районної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С

Фінансування Програми здійснюється головними розпорядниками коштів обласного та районного бюджетів в межах видатків, передбачених відповідними місцевими бюджетами, та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством, відповідно до потреб (додаються).

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Усього витрат

на виконання програми

(тис. грн.)

Обсяг ресурсів, усього, (тис. грн.) у тому числі

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

1611

1196

1193

1193

5193

Місцевий бюджет

105,1

87,1

87,1

87,1

366,4

Позабюджетні надходження

9

9

6

6

30

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- організаційне забезпечення діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів;

- удосконалення діагностики вірусних гепатитів;

- забезпечення базисного лікування хворих з гепатитами;

- зниження захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення;

- реалізація інформаційно-освітньої програми для населення з профілактики вірусних гепатитів;

- проведення вакцинопрофілактики вірусних гепатитів;

- підвищення кваліфікації медичних працівників.

Виконання Програми дасть змогу:

- збільшити виявлення хворих на хронічні гепатити В і С у 2-3 рази;

- скласти системний реєстр хворих на хронічні гепатити В і С;

- зменшити захворюваність гострим вірусним гепатитом В у 2-3 рази;

- знизити захворюваність гострим вірусним гепатитом С;

- знизити інвалідизацію та смертність від хронічних вірусних захворювань печінки;

- охопити медичними послугами з профілактики вірусних гепатитів 50-
60% представників груп ризику;

- забезпечити навчання школярів у 90% загальноосвітніх навчальних
закладах за програмами формування здорового способу життя;

- запровадити регулярне розміщення соціальної реклами у засобах масової інформації з формування здорового способу життя;

- удосконалити профілактику парентеральних інфекцій серед осіб віком від 15 до 24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть змогу збільшити до 60% кількість осіб, які самостійно можуть визначатися із запобіганням їх передачі статевим шляхом;

- забезпечити хворих на гепатит В і С, що потребують лікування, противірусною терапією;

- знизити на 30-40% рівень смертності серед хворих на хронічний
вірусний гепатит В і С;

- забезпечити вільний доступ до добровільного консультування та тестування з метою виявлення інфікування;

- підвищити кваліфікацію спеціалістів, залучених до роботи з протидії вірусних гепатитів;

- удосконалити систему лабораторного контролю якості діагностики та лікування інфікованих і хворих.

 

6. Напрями діяльності та заходи районної програми профілактики, діагностики та лікування

вірусних гепатитів В і С  на 2013 - 2016 роки

 

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк викона­ння заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

Очікуваний результат

2012

2013

2014

2015

2016

 

1.

Організаційні заходи

1. Проведення ретро-спективного аналізу даних захворювано-сті на хронічні вірус-ні гепатити за останні 5 років з визначенням вікових та професій-них груп населення, які можуть бути від-несені до континген-тів ризику та розроб-кою переліку контин-гентів для обстежен-ня на вірусні гепати-ти відповідно до ре-зультатів вищезазна-ченого аналізу

2013-2016 роки

ТРТМО

Не потребує фінансування

 

_

_

_

_

Станом на березень 2013 року будуть  сформовані групи   населення (вікові та професійні), які можуть бути віднесені до контингентів ризику, та розроблений перелік контингентів для обстеження на вірусні гепатити відповідно до результатів аналізу

 

 

2. Створення комп'ю-терного банку даних

щодо хворих, які страждають на хроні-чні вірусні гепатити і

забезпечення функці-онування інформа-ційної системи його

доповнення й корегу-вання

 

ТРТМО

Районний

бюджет,

 

 

5

Станом на березень 2013 року буде створе-ний комп'ютерний банк даних щодо хворих, які

страждають на хроніч-ні вірусні гепатити, із

забезпеченням функці-онування інформаційної

системи його доповнен-ня й корегування

 

 

3. Забезпечення сис-тематичної передачі даних районним ін-фекціоністом та гос-троентерологом про захворюваність насе-лення на хронічні ві-русні гепатити в об-ласний гепатологіч-

ний центр

 

ТРТМО

Не потребує

фінансування

Проведення у 100% випадків диспансеризації

хворих на хронічні вірусні гепатити

 

 

4. Розробити та роз-повсюдити методичні

рекомендації для ме-дичних працівників

різних спеціальнос-тей щодо раннього виявлення хронічних вірусних гепатитів серед населення району

 

 

Терно-пільська

університетська

лікарня,

ТРТМО

Обласний

бюджет,

 

3

До березня 2013 року розроблення, а до трав-ня 2013 року розпов-сюдження методичних

рекомендації для ме-дичних працівників різ-них спеціальностей що-до раннього виявлення хронічних вірусних ге-патитів серед населення району

 

 

5. Проводити обсте-ження вагітних на на-явність маркерів віру-сних гепатитів В і С з метою профілактики первинних хронічних гепатитів у дітей

 

ТРТМО

Районне фінансування

 

72,5

72,5

72,5

72,5

Проводити обстеження вагітних на наявність маркерів вірусних гепатитів В і С:

2013р. - на 60%, 2014р. - на 80%, 2015р. - на 100%.

2.

Удосконален-ня діагностики вірусних гепатитів

1. Придбання реакти-вів для скринінгового обстеження на марке-ри вірусних гепатитів (тест-системи ІФА,  експрес-тести) усіх підлягаючих контин-гентів в ЛПЗ району

 

ТРТМО

Обласний бюджет

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

824

 

 

 

26

412

 

 

 

13

412

 

 

 

13

412

 

 

 

13

Забезпечення скринін-гових обстежень усіх підлягаючих контин-гентів на маркери вірусних гепатитів:

2013р.- на 55%, 2014р.- на 75%, 2015р.- на 85%, 2016р.- на 95%.

3.

Забезпечення

базисного лікування

хворих з гепатитами

(відсоток охоплення хворих противірусною терапією)

Централізоване

придбання

препаратів для

хворих району, що потребують противірусної терапії

 

Головне управління

охорони здоров'я

обласної державної

адміністрації,

ТРТМО

Обласний

бюджет,

 

 

 

700

700

700

700

Збільшення

охоплення хворих

противірусною

терапією:

2013р.-на 15%, 2014р.-на 20%, 2015р.-на 25%, 2016р.-на 30%.

4.

Проведення вакцинопрофі-лактики вірусного гепатиту В

Придбання вакцини і проведення вакцино-профілактики гепатиту В у групах ризику та серед інших контингентів

 

Головне управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації

ТРТМО

Обласний бюджет

 

 

 

 

 

Районний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

1,6

75

 

 

 

 

 

 

 

1,6

75

 

 

 

 

 

 

 

1,6

75

 

 

 

 

 

 

 

1,6

Збільшення охоплення населення вакцино-профілактикою:

2013р.-на 15%, 2014р.-на 20%, 2015р.-на 25%, 2016р.-на 30%.

5.

Реалізація інформаційно-освітньої програми для населення з профілактики вірусних гепатитів

1. Розробка та реалізація медіа-плану роботи з засобами масової інформації

 

ТРТМО

Не потребує фінансування

 

Зростання інформова-ності населення щодо питань запобігання за-хворюванням на вірусні гепатити та популяри-зації здорового способу життя: 2013р.-на 45%, 2014р.-на 65%, 2015р.-на 75%, 2016р.-на 80%.

 

 

2. Щорічна підготов-ка та видання масо-вим тиражем просвіт-ницьких матеріалів з

імунопрофілактики гепатитів (пам'ятки,

буклети, плакати,

тощо)

 

 

Обласний бюджет,

 

 

9

9

6

6

Зростання інформова-ності населення щодо

питань профілактики,

діагностики та лікуван-ня вірусних гепатитів:

2013р.-на 45%, 2014р.- на 65%, 2015р.-на 75%, 2016р.-на 80%.

 

 

3. Запровадження

Широкої популяри-зації заходів імуно-профілактики гепа-титу В через засоби масової інформації

 

 

Не потребує фінансування

 

Зростання інформова-ності населення щодо

питань імунопрофілак-тики вірусного гепатиту В: 2013р.-на 45%,

2014р.-на 65%, 2015р.-на 75%, 2016р.-на 80%.

6.

Підвищення кваліфікації медичних працівників

Забезпечення підви-щення кваліфікації лікарів (в т.ч. спеціа-лістів для проведення пункційної біопсії пе-чінки під контролем УЗД та лікарів-лабо-рантів з питань діаг-ностики вірусних ге-патитів) та середніх медичних працівників з питань клініки, діаг- ностики і профілакти-ки вірусних гепатитів

 

ТРТМО, відділ освіти райдержадміністрації, районна санепідемстанція.

 

Позабюджетні кошти,

 

 

9

9

6

6

Підвищення

кваліфікації

лікарів та середніх

медичних

працівників з

питань клініки,

діагностики і

профілактики

вірусних гепатитів:

2013р.-на 35%,

2014р.-на 45%,

2015р.-на 55%,

2016р.-на 75%.