Про районний бюджет

на 2018 рік

 

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання Тернопільської районної державної адміністрації та висновки постійної комісії Тернопільської районної ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету та міжбюджетних відносин, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                Визначити на 2018 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 450552,8 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 444614,8 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 5938,0 тис. грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 450552,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 438501,8 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 12051,0 тис. гривень;
        
- профіцит районного бюджету у сумі 6113,0 тис. грн., в тому числі загального фонду районного бюджету 6113,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 6113,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 438501,8 тис. грн. та спеціальному фонду 12051,0 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 200 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 500,0 тис. гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
        ·    оплата праці працівників бюджетних установ;
        ·  нарахування на заробітну плату;
        ·  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
        ·  забезпечення продуктами харчування;
        ·  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
        ·  поточні трансферти населенню;
        ·  поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1872,0 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
        
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
            
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

13. Надати право Тернопільській районній державній адміністрації:

13.1. Здійснювати перерозподіл видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення/зменшення видатків розвитку за рахунок зменшення/збільшення інших видатків за погодженням із постійною комісією Тернопільської районної ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету та міжбюджетних відносин.

        13.2. Протягом 2018 року приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам та з місцевих бюджетів у період між сесіями Тернопільської районної ради за погодженням з постійною комісією Тернопільської районної ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету та міжбюджетних відносин з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

        14. Надати право фінансовому управлінню Тернопільської районної державної адміністрації:

        14.1. В межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

14.2. В процесі виконання районного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної класифікації окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету.

15. Додатки  1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та міжбюджетних відносин.

 

Голова районної ради                               А.В. ГАЛАЙКО